Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Gelstrup Strands Vandværk

 

 

Til interessenterne

 

Hermed indkaldes til vandværkets ordinære generalforsamling søndag den 6. maj 2018, kl. 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus.

I henhold til vedtægterne er dagsordenen:

 • Valg af dirigent

 • Formandens beretning om det forløbne år

 • Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget

 • Valg af bestyrelse og suppleant

 • Jan Rasmussen er på valg som bestyrelsesmedlem – genopstiller ikke

 • Per Rimfort opstiller som kandidat til bestyrelsen. Bestyrelsen anbefaler valg

 • Valg af revisor og suppleant

 • Bent Keller er på valg som revisor – genopstiller

 • Behandling af indkomne forslag

  • Forslag fra bestyrelsen:

”Bestyrelsen foreslår fusion med Egebjerg Vandværk”. Begrundelsen er vedlagt

 • < >Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægten være bestyrelsen i hænde senest 15. april 2018.

   

   

   

   

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen