Forslag til takstblad

~~Forslag til Takstblad pr. 10.05.2014
(Alle beløb er ekskl. moms og afgifter)

Tilslutningsafgift 
Inkl. 10 m. stikledning og målerbrønd med måler Kr. 12.000,-
Ved behov for længere stikledning betales faktiske ekstra omkostninger
efter regning.
Tilslutningsafgiften skal være indbetalt inden arbejdet påbegyndes.

Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. måler Kr. 650,-
Vandafgift pr. m3 *)  Kr. 4,-

Offentlige afgifter (pr. 2014)
Afgift for ledningsført vand pr. m3 Kr. 5,46
Bidrag til grundvandskortlægning pr. m3 Kr. 0,67
De offentlige afgifter fastsættes hvert år af skattemeinisteriet

Bidrag og afgifter opkræves halvårligt forår og efterår.
A’conto afregning efterår.
Slutafregning forår - på basis af aflæsning primo oktober.

Gebyrer
Rykning ved restancer pr. gang Kr. 40,-
Maks. 3 rykninger pr. restance. Herefter afbrydes forsyningen uden varsel.
Lukning/genoplukning af forsyningen  Kr. 800,-
Derudover faktureres faktiske omkostninger til VVS-installatør
Oplysning om forbrug og betaling til ejendomsmægler/advokat Kr. 400,-
Beløbet faktureres køber ved førstkommende afregning

Skønsmæssig ansættelse af forbrug
Sommerhuse 75 m3
Helårshuse 150 m3
Forbruget ansættes skønsmæssigt, hvis der ikke er uhindret adgang til målerbrønden.
Evt. overbetaling i forhold til et senere konstateret reelt forbrug refunderes ikke.   

Ejerskifte
Ved ejerskifte aflæses måleren på overdragelsesdagen af sælger.
Sælger informerer bestyrelsen.

Nedlæggelse af brønde
Udgifter til nedlæggelse af målerbrønde ( f. eks. i forbindelse med ommatrikulering)
sker for ejerens regning.
Vandværket udbetaler ikke værdi af andel eller indskud.

*): Aflæsning sker hvert år ca. 1. oktober


Bestyrelsen

Forslag til takstblad

~~Forslag til Takstblad pr. 10.05.2014
(Alle beløb er ekskl. moms og afgifter)

Tilslutningsafgift 
Inkl. 10 m. stikledning og målerbrønd med måler Kr. 12.000,-
Ved behov for længere stikledning betales faktiske ekstra omkostninger
efter regning.
Tilslutningsafgiften skal være indbetalt inden arbejdet påbegyndes.

Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. måler Kr. 650,-
Vandafgift pr. m3 *)  Kr. 4,-

Offentlige afgifter (pr. 2014)
Afgift for ledningsført vand pr. m3 Kr. 5,46
Bidrag til grundvandskortlægning pr. m3 Kr. 0,67
De offentlige afgifter fastsættes hvert år af skattemeinisteriet

Bidrag og afgifter opkræves halvårligt forår og efterår.
A’conto afregning efterår.
Slutafregning forår - på basis af aflæsning primo oktober.

Gebyrer
Rykning ved restancer pr. gang Kr. 40,-
Maks. 3 rykninger pr. restance. Herefter afbrydes forsyningen uden varsel.
Lukning/genoplukning af forsyningen  Kr. 800,-
Derudover faktureres faktiske omkostninger til VVS-installatør
Oplysning om forbrug og betaling til ejendomsmægler/advokat Kr. 400,-
Beløbet faktureres køber ved førstkommende afregning

Skønsmæssig ansættelse af forbrug
Sommerhuse 75 m3
Helårshuse 150 m3
Forbruget ansættes skønsmæssigt, hvis der ikke er uhindret adgang til målerbrønden.
Evt. overbetaling i forhold til et senere konstateret reelt forbrug refunderes ikke.   

Ejerskifte
Ved ejerskifte aflæses måleren på overdragelsesdagen af sælger.
Sælger informerer bestyrelsen.

Nedlæggelse af brønde
Udgifter til nedlæggelse af målerbrønde ( f. eks. i forbindelse med ommatrikulering)
sker for ejerens regning.
Vandværket udbetaler ikke værdi af andel eller indskud.

*): Aflæsning sker hvert år ca. 1. oktober


Bestyrelsen