Indkaldelse til Generalforsamling

~~Gelstrup Strands Vandværk


Til interessenterne

Hermed indkaldes til vandværkets ordinære generalforsamling lørdag den 10. maj 2014, kl. 10:30 i Egebjerg Forsamlingshus.
I henhold til vedtægterne er dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget - herunder beslutning om at ændre takstbladet, som vist i det medsendte forslag. For god ordens skyld vedlægges det gældende takstblad for info.
4. Valg af bestyrelse og suppleant
• Finn Olsen er på valg til bestyrelsen - genopstiller ikke
• Bestyrelsen foreslår valg af Jan Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem
5. Valg af revisor og suppleant
• Bent Keller er på valg som revisor - genopstiller - bestyrelsen foreslår genvalg
6. Behandling af indkomne forslag
• Bestyrelsen foreslår opstilling af solceller på vandværksbygningen i.h.t. beskrivelsen i forrmandens beretning – herunder opkrævning af et ekstraordinært beløb på kr. 500,- ex. moms pr. måler.
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj 2013.

 


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

~~Gelstrup Strands Vandværk


Til interessenterne

Hermed indkaldes til vandværkets ordinære generalforsamling lørdag den 10. maj 2014, kl. 10:30 i Egebjerg Forsamlingshus.
I henhold til vedtægterne er dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget - herunder beslutning om at ændre takstbladet, som vist i det medsendte forslag. For god ordens skyld vedlægges det gældende takstblad for info.
4. Valg af bestyrelse og suppleant
• Finn Olsen er på valg til bestyrelsen - genopstiller ikke
• Bestyrelsen foreslår valg af Jan Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem
5. Valg af revisor og suppleant
• Bent Keller er på valg som revisor - genopstiller - bestyrelsen foreslår genvalg
6. Behandling af indkomne forslag
• Bestyrelsen foreslår opstilling af solceller på vandværksbygningen i.h.t. beskrivelsen i forrmandens beretning – herunder opkrævning af et ekstraordinært beløb på kr. 500,- ex. moms pr. måler.
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj 2013.

 


Med venlig hilsen
Bestyrelsen