Driftsbudget for Gelstrup Strands Vandværk I/S 2018 - 2019
       
  Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019
Indtægter      
Bidrag - fast og variabelt 110.593 120.900 124.000
Tilslutningsbidrag 0 0 0
Salg af dæksler 0 400 400
Gebyrer 200 200 200
Forbrugstal til Odsherred Forsyning 2.026 2.100 2.200
Indtægter i alt 112.819 123.600 126.800
       
Produktions- og distributionsomkostninger      
Vedligeholdelse og forbedringer 69.434 50.000 50.000
El 10.424 12.000 12.000
Vandanalyser og boringskontrol 9.500 9.500 9.500
Afskrivninger 0 24.500 27.300
Produktions- og distributionsomk. i alt 89.358 96.000 98.800
       
Administrationsomkostninger      
Bestyrelsen, Telefonpenge 6.000 6.000 6.000
Bestyrelsen, udlæg 3.171 5.000 5.000
Generalforsamling 688 1.000 1.000
Kontor og porto 5.016 6.000 6.000
Renter og gebyrer 1.125 1.200 1.200
Vandværksforening 3.411 3.700 3.800
Forsikringer 4.099 4.200 4.500
Ejendomsskat 898 500 500
Administrationsomkostninger i alt 24.408 27.600 28.000
       
Omkostninger i alt                   113.766                   123.600                   126.800
       
Resultat                          -947                               -                                 -  
       
Bemærkninger til budget 2018      
3,3 % takststigning ("polstring")
Ingen planlagte forbedringer
       
Bemærkninger til budget 2019      
2,5 % takststigning ("polstring")