Gelstrup Strands Vandværk

Begrundelse for forslaget om fusion med Egebjerg Vandværk

Baggrund

Som nævnt på sidste generalforsamling, er der sket en konstant stigning i kravene til drift af vandværker i Danmark - store som små.

Vi har allesammen interesse i at opretholde forsyning af godt drikkevand, og kravene skal ses som myndighedernes mulighed for at leve op til sit ansvar for overordnet at sikre det.

Det er ikke længere nok, at en lokal vandværksbestyrelse arbejder seriøst og ”bærer sig fornuftigt ad”.

Der skal implementeres og dokumenteres administrative systemer og overvågningsprogrammer med tilhørende indrapporteringer.

Det er bestyrelsens klare vurdering, at tiden ganske enkelt er løbet fra små selvstændige vandværker, som drives af frivillig arbejdskraft.

Derudover har vi været forvænte med at have Finn Olsen som ”driftsansvarlig” ildsjæl. Finn bliver også ældre - og det bliver ikke let at finde en afløser, der er indstillet på at opretholde samme serviceniveau på frivillig basis.  

 

Hvorfor Egebjerg Vandværk ?

På kortet ses vores nabovandværkers forsyningsområder.

http://netkort.odsherred.dk/tmp/wysiwyg1522658774790.png

Som det fremgår ligger vi og Bøsserup Vandværk som små enklaver i Egebjerg Vandværks forsyningsområde.

Vi har i forvejen en nødforbindelse til Egebjerg Vandværk, og i.h.t kommunens vedtagne ”indsatsplan for grundvandsbeskyttelse” skal forbindelser mellem vandværkerne i Odsherred udbygges - for bl.a. at forbedre forsyningssikkerheden.

Geografien gør Egebjerg Vandværk til det logiske valg.

 

Om Egebjerg Vandværk/Odsherred Vand

Organisation

 • Egebjerg Vandværk udgør sammen med Nykøbing Sj. Vandværk Odsherred Vand A/S.

 • Odsherred Vand er et datterselskab i Odsherred Forsyning A/S.

 • Odsherred Forsyning er 100% ejet af Odsherred Kommune.

 • Brugerne er repræsenteret med 2 medlemmer i bestyrelsen for Odsherred Vand. Kommunen udpeger mellem 3 og 9 medlemmer

 • Odsherred Vand råder over en professionel stab til at varetage driftmæssige-, tekniske- og administrative opgaver.

Link til Odsherred Vands hjemmeside: https://www.odsherredforsyning.dk/vand

 

Teknisk stand

Værket i Egebjerg Vandværk blev totalrenoveret i 2014 - og fremstår i tip top stand.

 

 

https://www.odsherredforsyning.dk/media/imagegenerator/500x285/Egebjerg_vandv%C3%A6rk_indvendig.jpg

 

Vandkvaliteten

Er fin – som vores.

 

Størrelsesforhold

 • Egebjerg Vandværk udpumper ca. 32.000 m3 vand/år (Ca. 10 gange vores mængde) og har 356 målere installeret (vi har 134).

 • Odsherred Vand udpumper i alt ca. 387.000 m3/år og har i alt 5.600 forbrugere.

 

Økonomi

Odsherred Vand har en gæld på 12,5 millioner kr., som er finansieret via Kommunekredit og med kommunegaranti.

Odsherred Vand er som nævnt et aktieselskab.

Til sammenligning er vi et interessentskab, hvor medlemmerne hæfter solidarisk for evt. gæld.

 

Konsekvenser

Hovedindholdet i den foreslåede aftale med Odsherred Forsyning A/S er:

 • Fusion med Egebjerg Vandværk pr. 01.01.2019

 • Overdragelse af vores vandværk inkl. ledningsnet pr. samme dato

 • Overdragelse af vores kassebeholdning på ca. 150.000 kr. pr. samme dato

 • Ingen yderligere betalinger mellem parterne

 • Fremtidig afregning i.h.t. Egebjerg Vandværks takstblad. Det betyder (2018 satser inkl. moms):

  • Pr. m3 stiger fra 7,50 kr. til 7,89 kr.

  • Det faste bidrag stiger fra 937,50 kr. til 1.420 kr.

 • Vores forbrugerne får samme betingelser som Odsherred Vands nuværende forbrugere

 

Alternativer

Fortsætte som hidtil

Vil kræve en stor indsats fra en ny bestyrelse - især til:

 • Opbygning, dokumentation, vedligeholdelse og rapportering vedr. lovkrævet administration

 • Deltagelse i arbejdet med at realisere kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

 

Køb af ekstern assistance

Undervejs i forhandlingerne med Odsherred Vand, har der været en alternativ model, med køb af administrativ, teknisk og driftsmæssig assistance fra Odsherred Vand, på bordet – på timebasis.

Omkostningen var i størrelsesordenen 90.000 - 100.000 kr./år, hvilket svarer til en stigning i det faste bidrag på omkring 700,- kr..

Konklusionen blev, at det ikke var interessant for os.

Hvis en ny bestyrelse vælger at gå denne vej, bør det undersøges om eksterne private leverandører kan gøre det billigere.

Denne løsning vil stadig pålægge bestyrelsen opgaven med at styre leverandørerne og integrere deres ydelser til en sammenhængende løsning.     

 

”Puljing af ressourcer” med ét eller flere private vandværker

Efter at forhandlingen med Odsherred Vand blev afsluttet, har Vig Lyng Vandværk tilbudt at stille deres administrative viden og etablerede systemer gratis til rådighed for os (ekskl. regnskab).

Opgaven med implementering hos os vil stadig være vores bestyrelses opgave.

Hvis bestyrelsens forslag forkastes, kan denne mulighed være et forsøg værd for en ny bestyrelse med mod på opgaven.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Georg Henriksen